Urządzenia wytwórcze

Proces produkcyjny energii elektrycznej, cieplnej i sprężonego powietrza realizują w „EC Marcel” Sp. z o. o. oddziały: 

- kotłowo-młynowy TRKM

- elektryczno-maszynowy i automatyki TREMA

Do podstawowych urządzeń młynowni należą cztery młyny kulowo-bębnowe z instalacją obiegu mielenia oraz dwie suszarki węgla typu bębnowego.

Oddział kotłowni obsługuje cztery kotły parowe, które są przystosowane do spalania zarówno gazu koksowniczego jak i pyłu węglowego w dowolnej strukturze zmieszania. Wyprodukowana w kotłowni para wodna jest kierowana na turbogeneratory do wytworzenia energii elektrycznej oraz jest wykorzystywana do celów grzewczych.

Odział maszynowo - cieplny posiada dwa turbogeneratory, dwie sprężarki, dziesięć wymienników ciepła, pompownie zbiornikową.

Odział elektryczny i automatyki nadzoruje i utrzymuje urządzenia elektryczne zainstalowane w rozdzielniach, nastawni i całym zakładzie oraz sprawuje kontrolę nad głównymi kierunkami zasilana energetycznego.

Dane techniczne podstawowych urządzeń:

  • cztery kotły VKW 75 o łącznej osiągalnej wydajności 200 t/h czyli 195,6 MW osiągalnej mocy cieplnej
  • turbozespół „TG-1” firmy AEG o mocy znamionowej 15 MW (osiągalnej 12,5 MW)
  • turbozespół „TG-2” firmy CKD o mocy znamionowej 22 MW  (osiągalnej 22 MW)
  • dwie sprężarki KAESER Kompressoren DSD 281 i DSD 281 SFC o max. wydajności 1500m3/h każda
Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja