System ciepłowniczy

System dostawy ciepła do odbiorców zewnętrznych oraz na potrzeby własne realizowany jest poprzez trzy stacje wymienników ciepła, typu: para-woda oraz systemu parowego obsługującego układ przygotowania ciepłej wody kąpielowej i do ogrzewania PGG S.A. Oddział KWK ROW (Ruch Marcel) oraz JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie (Koksownia Radlin) w parę technologiczną. Zasilanie stacji wymienników oraz systemu parowego odbywa się poprzez system rurociągów, reduktorów pary oraz upusty technologiczne turbogeneratorów.

Sieć wodna składa się z dwóch odcinków zlokalizowanych na terenie miasta Radlin, w których nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze 130°C w rurociągu zasilającym oraz 70°C w rurociągu powrotnym o ciśnieniu 0,6 MPa.

Sieć parowa składa się z jednego odcinka zlokalizowanego na terenie miasta Radlin, w której nośnikiem ciepła jest para o maksymalnej temperaturze 400°C w rurociągu zasilającym oraz maksymalnym ciśnieniu 1,4 MPa.

Łączna moc zamówiona przez odbiorców (01.01.2012) wynosi 58,71 MW (48 odbiorców) z czego 26,52 MW przypada na sieć parową, a 32,19 MW na sieć wodną.

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja