Ochrona środowiska

Elektrociepłownia „Marcel” posiada wydane w 2006 roku Pozwolenia Zintegrowane dla emisji: gazów, pyłów, uciążliwości akustycznych i promieniowania elektromagnetycznego oraz dla gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. 

Najważniejszym aspektem Naszej działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego jest dbałość o przestrzeganie podstawowych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Za ograniczenie emisji pyłów do atmosfery w elektrociepłowni odpowiadają nowoczesne instalacje odpylające (elektrofiltry), których skuteczność wynosi ok. 98% i które ograniczają emisję pyłów do atmosfery do poziomu 10kg/h na jeden kocioł. W celu monitorowania poziomu stężeń NOx, SOx i pyłu spalin, został w 2004 roku zainstalowany system ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu. Dane z systemu przekazywane są do komputera emisyjnego, który archiwizuje dane, dokonuje przeliczeń na warunki umowne, wykonuje raporty oraz w formie wykresów oraz tabel udostępnia wyniki obliczeń. Informacje z komputera emisyjnego przekazywane są również na komputery na pulpitach kotłów jako jeden z elementów śledzenia parametrów pracy i regulacji działania elektrofiltru.

Dla zachowania wymaganych standardów emisyjnych w 2007 roku rozpoczęto modernizację kotłów. Poprzez zabudowę na kotłach VKW systemu dysz OFA uzyska się większą redukcję tlenków azotu.

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja