Ekologia

Dużym sukcesem Naszej firmy w dziedzinie ekologii jest pełna utylizacja odpadowego gazu koksowniczego z pobliskiej koksowni i jego wykorzystanie do celów energetycznych. Powoduje to prawie całkowite ograniczenie spalania gazu koksowniczego w pochodni technologicznej co niesie ze sobą ogromną redukcję emisji niebezpiecznych gazów do atmosfery. Co więcej, spalanie gazu koksowniczego w kotłach energetycznych znacząco ogranicza powstawanie szkodliwych pyłów oraz odpadów paleniskowych, które powstałyby w wyniku spalania pyłu węglowego gdyby zastąpić to paliwo gazowe.

Odpady paleniskowe powstające w procesie spalania węgla w kotłach Elektrociepłowni są w całości wykorzystywane gospodarczo. Popioły lotne wykorzystywane są głównie do sporządzania emulgatu popiołowego używanego przez kopalnię „Marcel” do likwidacji wyrobisk górniczych i budowy tam izolacyjnych, zastępując drogi piasek. Popioły są również wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych (np. kostki brukowej). Żużel paleniskowy jest natomiast używany do wypełniania pustek poeksploatacyjnych oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja