Informacje ogólne

Elektrociepłownia „MARCEL” Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin

Zarejestrowana w sądzie rejonowym w Gliwicach, X  Wydział Gospodarczy

KRS 0000039001

NIP 647-21-65-148

REGON 276160089

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego: 527.340,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją Agencji Rynku Energii - „Elektrociepłownia Marcel” jest Elektrociepłownią Zawodową, a więc niezależnym przedsiębiorstwem wytwórczym.

Przedmiotem działalności Spółki - jest głównie - prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła, energii elektrycznej oraz dystrybucji wody. Na prowadzenie działalności związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną i ciepło Spółka uzyskała wymagane koncesje URE.

Zasięg terytorialny działalności obejmuje gminę Radlin, w tym kopalnię PGG S.A. Oddział KWK ROW (Ruch Marcel) oraz JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie (Koksownia Radlin). Ponadto ciepło w postaci pary oraz gorącej wody dostarczane jest do ogrzewania osiedli mieszkaniowych, szkół oraz wielu firm i instytucji zlokalizowanych na terenie tej gminy.

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja