Informacje OZE

Zgodnie z art.16 ust 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii Przedsiębiorstwo „Elektrociepłownia Marcel” Sp. z o.o. informuje, iż w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2017:

  • ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii wynosi 0 %,
  • ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów wynosi 0 %,
  • ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych wynosi 0 %.
Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja