Technologia

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w naszym zakładzie odbywa się w skojarzeniu tzn. w procesie technologicznym polegającym na jednoczesnej ich produkcji w elektrociepłowni.

Jako podstawowe paliwa do produkcji pary w naszym przedsiębiorstwie używa się węgla kamiennego dostarczanego z pobliskiej kopalni oraz odpadowego gazu koksowniczego z JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie (Koksownia Radlin). Paliwa te podlegają spalaniu w kotłach energetycznych, gdzie powstaje para technologiczna o ciśnieniu od 3,2 do 3,3 MPa i temp. 430 C, 440 C max. Para ta jest kierowana do turbozespołów TG-1 i TG-2, a następnie do: układu regeneracji EC, wymienników ciepłowniczych, odbiorców pary technologicznej oraz napędu parowego pompy wody zasilającej.

 

 

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja